Οι νέοι υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων των σχολείων της ΔΔΕ Φλώρινας Αναλαμβάνουν υπηρεσία την 1-7-2015

Απόφαση 3508/30-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΑ50465ΦΘ3-ΙΓΧ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως Υποδιευθυντές σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με θητεία από 01-07-2015 μέχρι 31-07-2017, ως εξής:

Β. Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ως Υπεύθυνους Τομέων του 1ου Ε.Κ. Φλώρινας, με θητεία από 01-07-2015 μέχρι 31-07-2017, ως εξής:

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα καθήκοντά τους στις 01-07-2015.

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +