Αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Από 30-06-2015 μέχρι 03-07-2015 η υποβολή δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 3457/29-6-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών που έγιναν με την αριθμ. 12/29-06-2015 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Δίνεται προθεσμία από 30-06-2015 μέχρι 03-07-2015 για υποβολή δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθέτηση (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση και όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν, ακόμη κι αν δεν εμφανίζεται κενό σε αυτό, καθώς ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κενά από αυτά που αναφέρονται στον πίνακα, με τη διαδικασία των βελτιώσεων.

Διαβάστε το έγγραφο

Ο Αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων

Το έντυπο της αίτησης-δήλωσης για οριστική τοποθέτηση

Share and Enjoy !
Shares