Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ Η λειτουργία τους δεν συνδέεται πλέον με το πλήθος των τμημάτων γενικής παιδείας

Απόφαση Φ12/93600/Δ4/12-6-2015 (ΦΕΚ 1249/Β/24-6-2015, ΑΔΑ:ΩΑ2Υ465ΦΘ3-565) του Υπουργείου Παιδείας Για τη … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Αιτήσεις από την Παρασκευή 26-06-2015 μέχρι την Δευτέρα 29-06-2015

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Έχοντας υπόψη: 1. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εγκύκλιος για την επιλογή των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα επιλογής

Εγκύκλιος Φ.361.22/52/99664/E3/23-6-2015 (ΑΔΑ:6ΤΕΔ465ΦΘ3-Ε0Υ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με υπεραριθμίες και τοποθετήσεις Δηλώσεις για υπεραριθμίες από 24-06-2015 μέχρι 26-06-2015 και αιτήσεις τοποθέτησης από 30-06-2015 μέχρι 03-07-2015

Έγγραφο 3385/23-6-2015 της Γραμματείας του ΠΥΣΔΕ της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις μέχρι 25-6-2015

Έγγραφο 3376/23-6-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα λειτουργικά κενά του Μουσικού Αμυνταίου Για τις αποσπάσεις 2015-2016

Έγγραφο 3327/22-6-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Τα λειτουργικά κενά του Μουσικού … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Σε συνέχεια της 95978/Δ4/17-06-2015 ΥΑ

Έγγραφο 99028/Δ4/22-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ο αριθμός των εργαστηρίων κατεύθυνσης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση τηςΥΑ «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» Αφορά στην ΥΑ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006)

Απόφαση Φ251/91148/Α5/9-6-2015 (ΦΕΚ 1183/Β/19-6-2015, ΑΔΑ:Ω50Κ465ΦΘ3-7ΑΤ) του Υπουργείου Παιδείας Όπου στις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 96080/Δ2/17-6-2015 (ΦΕΚ 1186/Β/19-6-2015, ΑΔΑ:6ΤΡΩ465ΦΘ3-Ν6Λ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 25-6-2015

Απόφαση 2875/18-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΟΛ465ΦΘ3-Α30) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τοποθετούμε, για το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2015

Απόφαση 98188/Η2/22-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΚ26465ΦΘ3-1ΔΘ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη για τις θέσεις Διευθυντών των σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης-Μέχρι 24-6-2015 η υποβολή αιτήσεων Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι εκπαιδευτικοί της Γενικής Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 98179/Θ2/22-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΙΝΡ465ΦΘ3-ΥΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Κ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων 2014 -2015 Η έναρξή της μετατίθεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου 2015

Έγγραφο 97329/Δ2/19-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Επήλθε αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δικαιώματα πολιτών – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ν. 4325/2015 Βήματα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.16414/27-5-2015 (ΑΔΑ:7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εκδόθηκε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση συνέχισης έρευνας με θέμα την «Σεξουαλική Αγωγή των Εφήβων» Για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγγραφο 89008/Δ2/5-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Διαβάστε το έγγραφο        

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

«Χρήση και κατάχρηση του διαδικτύου (internet): Πρόγραμμα έρευνας και ενημέρωσης σε σχολικό πληθυσμό Ελλήνων εφήβων» Έγκριση διεξαγωγής έρευνας στα σχολεία

Έγγραφο 89010/Δ2/5-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η έγκριση αφορά στο σχολικό … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη ξένη γλώσσα

Έγγραφο 95147/Δ2/16-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με το μάθημα επιλογής … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο