Τροποποίηση των αναθέσεων διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 100224/Δ2/24-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/4-6-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑΛ και Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ»

Οι με αρ. πρωτ. 7980/Γ2/21-01-2013 (129/Β), 126567/Γ2/10-09-2013 (2344/Β), 67791/Γ2/05-05-2014 (1248/Β) και 137841/Γ2/02-09-2014 (2432/Β) Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Για τις ανωτέρω αναθέσεις θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-9-2015

Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (6-9-2015) η αναμενόμενη ΥΑ δεν έχει εκδοθεί.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο