Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημόσιων Ι.Ε.Κ.

Προσκλήσεις 212245/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:ΨΘ549-ΤΧ2) και 212250/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:7ΦΒΟ9-ΥΝ5) του Υπουργείου Παιδείας Το … Διαβάστε περισσότερα…

Διορισμός αιρετών μελών στο ΚΥΣΕΕΠ

Απόφαση 212528/Δ3/30-12-2014 (ΑΔΑ:7Ι2Η9-ΑΛΧ) του Υπουργείου Παιδείας Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά … Διαβάστε περισσότερα…

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αποφάσεις 212278/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΝ0Θ9-Ω33) και 212276/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:65579-Ρ0Α) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ … Διαβάστε περισσότερα…

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2014 – 2015

Απόφαση 213039 /Ε2/30-12-2014 (ΑΔΑ:7ΥΩ49-12Μ) του Υπουργείου Παιδείας 1. Ανακαλούμε την … Διαβάστε περισσότερα…

Προσλήψεις 139 αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2014-2015

Απόφαση 213044 /E2/30-12-2014 (ΑΔΑ:6ΝΛΖ9-ΙΓ7) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

Τριακόσιες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό Φλώρινας

Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα Συνολικά 52.818 θέσεις πεντάμηνης … Διαβάστε περισσότερα…

Παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων των διευθυντών και των προϊσταμένων

Απόφαση 13716/24-12-2014 του Υπουργού Παιδείας Τροποποιείται η Υ.Α. 12402/26-11-2014 και … Διαβάστε περισσότερα…

Εθνικοί διατροφικοί οδηγοί

Έγγραφο 193872/Δ2/1-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για … Διαβάστε περισσότερα…

Το ΥΠΑΙΘ διερευνά αν επαρκεί ο χρόνος για να καλυφθεί η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται μέσω της Τράπεζας Θεμάτων

Ερωτηματολόγιο για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Λυκείου Το Ινστιτούτο … Διαβάστε περισσότερα…

2ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Έγγραφο 211265/Δ2/24-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες για τα διδακτέα αντικείμενα στη Φυσική Αγωγή Γενικού Λυκείου για το 2014-2015

Εγκύκλιος 206073/Δ2/17-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Στο Λύκειο έχουμε, κατά κανόνα, … Διαβάστε περισσότερα…

EUROSCOLA 2015 – Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής στα σχολεία της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Οδηγίες

Έγγραφο 8032/24-12-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Ο διαγωνισμός … Διαβάστε περισσότερα…

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 8016/23-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Α) Ορίζουμε τη σειρά των … Διαβάστε περισσότερα…

Προγράμματα και επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Εγκύκλιος 208971/Δ2/22-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τις επισκέψεις εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Έγγραφο 207304/Ε1/18-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των παρακάτω εγκυκλίων … Διαβάστε περισσότερα…

Οι απόφοιτοι του 2013 και του 2014 μπορούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 10% των θέσεων για το 2015-2016

Εγκύκλιος Φ.251/209035/Α5/22-12-2014 (ΑΔΑ:7Ρ749-ΨΒΤ) του Υπουργείου Παιδείας Στο Ν. 4310/2014 που … Διαβάστε περισσότερα…

Η διαδικασία για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας

Έγγραφο 209813/Ε2/23-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση … Διαβάστε περισσότερα…

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο