Το ΥΠΑΙΘ διερευνά αν επαρκεί ο χρόνος για να καλυφθεί η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται μέσω της Τράπεζας Θεμάτων


άκουσε το άρθρο

Ερωτηματολόγιο για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Λυκείου

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τον εξορθολογισμό της διδακτέας – εξεταστέας ύλης των μαθημάτων του Λυκείου που εξετάζονται με θέματα που προέρχονται κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ζητά τις απόψεις των Σχολικών Συμβούλων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(α) για την επάρκεια του διδακτικού χρόνου και
(β) για στοιχεία της ύλης που θα μπορούσαν να αφαιρεθούν.

Οι σχολικοί σύμβουλοι θα πρέπει να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους για τα μαθήματα της ειδικότητάς σας στους διαφορετικούς τύπους Λυκείου που έχουν στην εκπαιδευτική περιφέρειά τους (Ημερήσιο ΓΕΛ, Εσπερινό ΓΕΛ, Ημερήσο ΕΠΑΛ, Εσπερινό ΕΠΑΛ, Καλλιτεχνικό, Μουσικό, Εκκλησιαστικό). Ως διδακτικός χρόνος υπολογίζεται ο προβλεπόμενος σε ετήσια βάση από το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα  (π.χ. για δίωρο ανά εβδομάδα γνωστικό αντικείμενο υπολογίζεται ότι πραγματοποιούνται περίπου 48 – 50 ώρες ανά διδακτικό έτος).

Πηγή : Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Share and Enjoy !
Shares