Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2014 – 2015

Απόφαση 213039 /Ε2/30-12-2014 (ΑΔΑ:7ΥΩ49-12Μ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στις έναντι αυτής αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Απόφασης στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο