ΥΠΑΙΘ – Ηλεκτρονική Εγγραφή Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Πηγή: ΥΠΑΙΘ Από το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι … ➜ περισσότερα

Από 10 έως και 17 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2018-2019 Δεν απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους

Δελτίο τύπου (07-09-2018) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Εγκύκλιος Φ.151/169844/Α5/12-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΨΣΙ4653ΠΣ-ΠΙ1) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Προθεσμία ηλεκτρονικής εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2016-2017 Από 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και 12 Σεπτεμβρίου 2016

Απόφαση Φ253/141127 /Α5/2-9-2016 (ΑΔΑ:6ΧΤΡ4653ΠΣ-ΡΗ8) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε προθεσμία ηλεκτρονικής … ➜ περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ253/139394/Α5/31-8-2016 (ΦΕΚ 2774/Β/2-9-2016, ΑΔΑ:9ΘΝΟ4653ΠΣ-7ΨΖ) του Υπουργείου Παιδείας Αντικαθιστούμε τις … ➜ περισσότερα

Εγγραφές των εισαγομένων στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το 2015-2016 Ηλεκτρονική προεγγραφή από 10 έως 17 Σπτεμβρίου 2015

Εγκύκλιος Φ251/140192/Α5/8-9-2015 (ΑΔΑ:9ΠΚΛ465ΦΘ3-4ΛΕ) του Υπουργείου Παιδείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ … ➜ περισσότερα

Μετεγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών με οικονομικά κριτήρια

Δελτίο τύπου (23-12-2014) του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη … ➜ περισσότερα

Εγγραφές των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος Φ.251/139377/Β6/4-9-2014 (ΑΔΑ:ΒΔ9Π9-6ΞΣ) του Υπουργείου Παιδείας Με την παρούσα αναφέρονται … ➜ περισσότερα

Από 15 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014 οι εγγραφές των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Απόφαση Φ.253/134912/Β6/28-8-2014 (ΑΔΑ:ΒΔΜ89-ΗΙ4) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε προθεσμία εγγραφής των … ➜ περισσότερα