Τριακόσιες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό Φλώρινας

Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα Συνολικά 52.818 θέσεις πεντάμηνης … ➜ περισσότερα

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014−2015

Κοινή Υπουργική Απόφαση 4.31879/οικ.3.1604/18-11-2014 (ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014, ΑΔΑ:6Λ1ΦΛ-3Ι9) Στόχος της πράξης … ➜ περισσότερα

Κοινωφελής απασχόληση – Αμείβονται οι ωφελούμενοι αν απουσίασαν λόγω εκλογών

Έγγραφο 4.14331/οικ.719/14-5-2014 της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων … ➜ περισσότερα

Διατάξεις που αφορούν απασχολούμενους σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Έγγραφο 7317/158/7-3-2014 του Υπουργείου Εργασίας και έγγραφο 24477/21-3-2014 του ΟΑΕΔ … ➜ περισσότερα

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι στα προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα

Έγγραφο 17326/20-2-2014 του Υπουργείου Εργασίας Για τους ωφελούμενους μισθωτούς των … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την πληρωμή των ωφελούμενων ανέργων στο πλαίσιο των πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Έγγραφο 2637/4-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν πολλαπλών ερωτημάτων των Επιβλεπόντων … ➜ περισσότερα

Καθήκοντα των επιστατών και του βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας στη Δ.Ε. στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Έγγραφο 2314/20-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕ79-Υ58) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των … ➜ περισσότερα

Υποχρεωτικό ωράριο των ωφελουμένων ανέργων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Έγγραφο 1862/7-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡ29-ΩΘΩ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των … ➜ περισσότερα

Καθήκοντα ωφελουμένων ανέργων στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Έγγραφο 1274/27-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΞ9-6Γ7) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με το Έργο “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

Με mail της που απέστειλε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο