Διορισμός αιρετών μελών στο ΚΥΣΕΕΠ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 212528/Δ3/30-12-2014 (ΑΔΑ:7Ι2Η9-ΑΛΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), ως εξής:
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βούγιας Βασίλειος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών, του ΚΕΔΔΥ Φθιώτιδας,
2. Παπαευθυμίου Δημήτριος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ 23-Ψυχολόγων του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Κωφών-Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Στουρνάρα Αμαλία του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών, του 9ου ΕΔΣ Αθηνών
2. Κολοβού Σταυρούλα του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΔΥ Κοζάνης

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares