Οι απόφοιτοι του 2013 και του 2014 μπορούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 10% των θέσεων για το 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.251/209035/Α5/22-12-2014 (ΑΔΑ:7Ρ749-ΨΒΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Στο Ν. 4310/2014 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ 258/Α και συγκεκριμένα στην παράγραφο 7 του άρθρου 58 ορίζεται ότι: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%».

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης γίνεται σαφές ότι για όσους συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Β΄ ή ΕΠΑΛ Α΄ τα έτη 2013 ή/και 2014 δίνεται το 2015 το δικαίωμα συμμετοχής για το 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τα συγκεκριμένα ποσοστά θέσεων χωρίς νέα εξέταση και με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares