Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αποφάσεις 212278/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΝ0Θ9-Ω33) και 212276/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:65579-Ρ0Α) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. όπως εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Διαβάστε την ΥΑ για τους Διευθυντές

Διαβάστε την ΥΑ για τους Υποδιευθυντές

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο