Έλεγχος γνησιότητας τίτλων – Τι γίνεται αν δεν υπάρχει πλέον ο φορέας τον εξέδωσε;

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/92/28216, 28221/24-12-2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η Υπηρεσία μας … ➜ περισσότερα

Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Έγγραφο 207304/Ε1/18-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των παρακάτω εγκυκλίων … ➜ περισσότερα

Έλεγχος γνησιότητας τίτλων και δικαιολογητικών

Έγγραφο 204454/Γ1/16-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις του … ➜ περισσότερα

Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων και πιστοποιητικών

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ. 31792/8-12-2014 (ΑΔΑ:Ω05ΓΧ-Θ3Β) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18-7-2014 (ΑΔΑ:7Φ95Χ-Μ7Ρ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … ➜ περισσότερα

ΥΠΑΙΘ – Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων

Έγγραφο Φ.361.22/7685/Δ1/21-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων του … ➜ περισσότερα

Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Έγγραφο Φ.908/ 193702/Η/17-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας με … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο