Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τη διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας στις 19 Μαΐου 2018 Αφορά πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Απόφαση 69314/Κ1/2-5-2018 (ΑΔΑ: 6Γ6Θ4653ΠΣ-ΝΧ3) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε: α) τα … ➜ περισσότερα

Η διαδικασία για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας

Έγγραφο 209813/Ε2/23-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο