Αναδρομική ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή Λόγω μη επαλήθευσης της γνησότητας του τίτλου σπουδών

Απόφαση 25590/E2/20-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΔ24653ΠΣ-2ΤΒ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε τις αριθμ. … ➜ περισσότερα

Έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών Πρέπει να γίνεται πλήρης και όχι δειγματοληπτικός

Εγκύκλιος 3161/3-10-2016 (ΑΔΑ:69Ψ14653ΠΣ-ΦΗΞ) του Υπουργείου Παιδείας Ο δειγματοληπτικός έλεγχος δε … ➜ περισσότερα

Διοικητικός έλεγχος των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων

Έγγραφο 11996/Ε2/23-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που … ➜ περισσότερα

Έλεγχος γνησιότητας τίτλων – Τι γίνεται αν δεν υπάρχει πλέον ο φορέας τον εξέδωσε;

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/92/28216, 28221/24-12-2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η Υπηρεσία μας … ➜ περισσότερα

Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Έγγραφο 207304/Ε1/18-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των παρακάτω εγκυκλίων … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18-7-2014 (ΑΔΑ:7Φ95Χ-Μ7Ρ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … ➜ περισσότερα

Πώς θα γίνει ο έλεγχος Νομιμότητας της Πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Απόφαση 80930/23-5-2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Ο έλεγχος … ➜ περισσότερα

Απαραίτητο το πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 Καλών Τεχνών

Έγγραφο 52475/Δ2/4-4-2014 του Τμήματος Διορισμών του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και … ➜ περισσότερα

Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων – Διευκρινίσεις

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο