Αντιστοιχίες Τμημάτων των ΑΕΙ για μετεγγραφές φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Μεταξύ ποιών τμημάτων δεν μπορεί να γίνουν μετεγγραφές

Απόφαση 97719/Ζ1/13-6-2018 (ΦΕΚ 2520/Β/29-6-2018, ΑΔΑ:7ΔΚΓ4653ΠΣ-ΧΚ2) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε την … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ για τις αμοιβαίες μετεγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση 181819/Ζ1/11-11-2015 (ΦΕΚ 2462/Β/16-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας 1. Στη με … ➜ περισσότερα

Το νέο πλαίσιο για τις μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Νόμος 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015), άρθρο 21 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της … ➜ περισσότερα

Μεταφορά θέσης φοιτητών με σοβαρές παθήσεις, που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με το 5% των θέσεων

Απόφαση 211004/Ζ1/24-12-2014 (ΦΕΚ 3666/Β/31-12-2014) του Υπουργείου Παιδείας Οι φοιτητές που … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ

Απόφαση 207358/ΓΔ6/18-12-2014 (ΦΕΚ 3573/Β/30-12-2014, ΑΔΑ:ΩΨΓ09-ΒΒ3) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 Οι … ➜ περισσότερα

Μετεγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών με οικονομικά κριτήρια

Δελτίο τύπου (23-12-2014) του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη … ➜ περισσότερα

Μετεγγραφές φοιτητών επιτυχόντων στις πανελλαδικές 2014

Δελτίο τύπου (23-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Μεταφορά θέσεων εισαγωγής πολυτέκων, … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχ. έτους 2013-2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Απόφαση Φ1/161748/Β3/8-10-2014 (ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Οι διατάξεις της … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών επιτυχόντων σχ. έτους 2013-2014

Απόφαση Φ1/161753/Β3/8-10-2014 (ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Οι επιτυχόντες που … ➜ περισσότερα

Μετεγγραφές φοιτητών 2014 – Ταυτοποίηση υποψηφίων για μεταφορά θέσης επιτυχίας

Έγγραφο 161532/ΣΤ4/7-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΨΡΧ9-7ΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε ότι ως … ➜ περισσότερα

Σχέδια υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τις μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας (30-9-2014) Ρύθμιση θεμάτων για τη … ➜ περισσότερα

Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις μετεγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τις μετεγγραφές στην τριτοβάθμια … ➜ περισσότερα

Διορθώσεις και ανακλήσεις αιτήσεων μεταφοράς θέσης εισαγωγής των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΙΘ Κατόπιν αιτημάτων υποψηφίων που εκ παραδρομής … ➜ περισσότερα

Νέα παράταση για τις αιτήσεις μεταφοράς θέσης εισαγωγής των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 24-12-2013 από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα