Ανακλήσεις προσλήψεων αναπληρωτών 2014-2015

Αποφάσεις 62470/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:6ΟΕΚ465ΦΘ3-1Α8), 62463/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:ΨΓ4Ψ465ΦΘ3-ΠΡΠ), 62483/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:ΨΥ78465ΦΘ3-ΞΦΒ), 62478/Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:Ψ4Ν1465ΦΘ3-ΣΓΨ) και … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.02 και ΤΕ16 ΕΣΠΑ

Απόφαση 26561/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:7ΟΑΠ465ΦΘ3-8ΞΧ) του Υπουργείου Παιδείας 1. Ανακαλούμε την πρόσληψη … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης 2014 – 2015

Απόφαση 26558/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:ΩΑΠΚ465ΦΘ3-Μ0Α) του Υπουργείου Παιδείας 1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής

Απόφαση 26557/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:7ΞΘΣ465ΦΘ3-ΣΓΒ) του Υπουργείου Παιδείας 1. Ανακαλούμε την πρόσληψη … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης 28 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ)

Απόφαση 26553 /Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:Ω4ΣΡ465ΦΘ3-ΓΛ8) του Υπουργείου Παιδείας Ανάκληση πρόσληψης 28 … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης 25 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ)

Απόφαση 26551/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:75Ζ5465ΦΘ3-ΛΟΡ) του Υπουργείου Παιδείας Ανάκληση πρόσληψης 25 προσωρινών … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης 2014 – 2015

Απόφαση 26555/Ε2/17-2-2015 (ΑΔΑ:7ΜΜΗ465ΦΘ3-8ΗΒ) του Υπουργείου Παιδείας 1. Ανακαλούμε την πρόσληψη … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2014 – 2015

Απόφαση 213039 /Ε2/30-12-2014 (ΑΔΑ:7ΥΩ49-12Μ) του Υπουργείου Παιδείας 1. Ανακαλούμε την … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης 5 αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2014 – 2015

Απόφαση 204220/Ε2/15-12-2014 (ΑΔΑ:7ΖΣΙ9-Ο7Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την πρόσληψη των … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 107 αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το 2014-2015

Απόφαση 201075 /E2/10-12-2014 (ΑΔΑ:7Β589-ΓΘΚ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης 2014 – 2015

Απόφαση 192246/Ε2/26-11-2014 (ΑΔΑ:ΨΕ3Ω9-ΛΧ2) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την πρόσληψη των … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2014 – 2015

Απόφαση 174847 /!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ:63Θ19-3ΛΣ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης 11 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Απόφαση 174863/!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ:6Ψ249-ΓΛΥ) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικές οι ΥΑ 144442/Δ2/11-09-2014 (ΑΔΑ: … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2014 – 2015

Απόφαση 175426/!Δ2/29-10-2014/29-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΟ7Ω9-ΞΜΛ) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικές οι ΥΑ 148679/Δ2/18-09-2014 … ➜ περισσότερα

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 για το 2014-2015

Απόφαση 164273/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ:6ΤΞ99-ΧΒ7) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Την ανάκληση πρόσληψης … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο