Οδηγίες για την ορθή τήρηση των φακέλων των αναπληρωτών Συστάσεις από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

Έγγραφο 3677/01-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΦ46ΜΤΛΗ-5ΜΓ) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Ορθή και πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης και μισθοδοσίας των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ Στην περίπτωση μη νόμιμων διαδικασιών αναζητούνται οι δαπάνες ως αχρεωστήτως καταβληθείσες από τις ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ

Εγκύκλιος 4463/31-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Οι οδηγίες απευθύνονται στις Διευθύνσεις … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 740 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2016-2017 Με δαπάνες του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Απόφαση 144881/Ε2/8-9-2016 (ΑΔΑ:Ψ72Ι4653ΠΣ-291) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνουμε 740 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 46 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανάληψη υπηρεσίας από 26 έως 29-2-2016

Απόφαση 34718/Ε2/26-2-2016 (ΑΔΑ:Ψ41Ξ4653ΠΣ-ΕΨ9) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Νέες προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Απόφαση 7218/11-12-2015 (ΑΔΑ:6Κ2Λ4653ΠΣ-Μ9Π) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 277 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανάληψη υπηρεσίας από 14 και 15 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση 203319/Ε2/11-12-2015 (ΑΔΑ:ΩΖΨΑ4653ΠΣ-Θ19)  του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 29 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02.50 για τα ΚΕΔΔΥ Ανάληψη υπηρεσίας από 7 έως και 8 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση 198083/Ε2/4-12-2015 (ΑΔΑ:ΩΥ834653ΠΣ-2ΡΩ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 167 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ανάληψη υπηρεσίας από 7 έως και 8 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση 198082/Ε2/4-12-2015 (ΑΔΑ:7ΜΚΣ4653ΠΣ-Σ6Γ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 113 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων μουσικής στα μουσικά σχολεία Ανάληψη υπηρεσίας μέχρι 27-11-2015

Απόφαση 191640/Ε2/26-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΩΣ64653ΠΣ-ΩΝΟ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ για το έργο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» Με αναδρομική ισχύ προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 179056/Β3/9-11-2015 (ΦΕΚ 2417/Β/10-11-2015) των Υπουργών Παιδείας, Οικονομίας … ➜ περισσότερα

Δεν προβλέπεται υπερωριακή απασχόληση για τους αναπληρωτές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Έγγραφο 177546/Ε2/5-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 318 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από 5 έως και 6-11-2015

Απόφαση 176924 /Ε2/5-11-2015 (ΑΔΑ:7ΧΔΧ4653ΠΣ-ΖΑΣ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 56 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής διαφόρων κλάδων Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 167211/Ε2/21-10-2015 (ΑΔΑ:73ΖΜ4653ΠΣ-ΝΟΩ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις ανάγκες των δομών Ειδικής Αγωγής της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για το 2015-2016 Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Απόφαση 5669/19-10-2015 (ΑΔΑ:640Η4653ΠΣ-Ψ5Ψ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Προσλαμβάνουμε … ➜ περισσότερα

Νέα υποδείγματα Παρουσιολογίων αναπληρωτών για τις Πράξεις του ΕΣΠΑ και για τους αναπληρωτές ΠΔΕ

Απόφαση 8505/16-10-2015 (ΑΔΑ:75Λ24653ΠΣ-Τ3Α) του Υπουργείου Παιδείας Α π ο φ … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 1201 αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω ΠΔΕ Ανάληψη υπηρεσίας από 15 ώς και 16-10-2015

Απόφαση 162891/Ε2/15-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΡ66465ΦΘ3-ΣΔ2) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … ➜ περισσότερα

Ο οδηγός υλοποίησης του προγράμματος πρόσληψης αναπληρωτών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 7995/7-10-2015 (ΑΔΑ:7ΜΨ1465ΦΘ3-ΙΛΞ) του Υπουργείου Παιδείας Α π ο φ … ➜ περισσότερα

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108/Α/10-9-2015) Ρυθμίζονται επείγοντα θέματα σχετικά με … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 44 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Απόφαση 204221/Ε2/15-12-2014 (ΑΔΑ:Ψ9ΘΑ9-ΣΑ7) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα