Πρόσληψη 740 εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2016-2017 Με δαπάνες του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 144881/Ε2/8-9-2016 (ΑΔΑ:Ψ72Ι4653ΠΣ-291) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλαμβάνουμε 740 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017.

Διαβάστε την ΥΑ με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων

Share and Enjoy !
Shares