Τροποποίηση της ΚΥΑ για το έργο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» Με αναδρομική ισχύ προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ


άκουσε το άρθρο

Κοινή Υπουργική Απόφαση 179056/Β3/9-11-2015 (ΦΕΚ 2417/Β/10-11-2015) των Υπουργών Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς διαφόρων κλάδων καθώς και σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στις Δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015−2016, τροποποιείται η αρχική ΚΥΑ (170321/Δ13/21-10-2014, ΦΕΚ 2869/Β/24-10-2014)

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01−09−2014.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση με αντίστοιχη εφαρμογή των διατάξεων αυτής στα σχολικά έτη 2014 − 2015 και 2015 − 2016.

Διαβάστε την τροποποιητική ΚΥΑ

Share and Enjoy !
Shares