Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων


άκουσε το άρθρο

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108/Α/10-9-2015)

Ρυθμίζονται επείγοντα θέματα σχετικά με
α) την μεταφορά των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους,
β) την εξασφάλιση των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτουμένου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, και
γ) τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με σχολικές καθαρίστριες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθαριότητα, η υγιεινή και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Διαβάστε την ΠΝΠ

Share and Enjoy !
Shares