Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108/Α/10-9-2015) Ρυθμίζονται επείγοντα θέματα σχετικά με … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 44 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Απόφαση 204221/Ε2/15-12-2014 (ΑΔΑ:Ψ9ΘΑ9-ΣΑ7) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις περί μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων του ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

Έγγραφο 10292/13-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την … ➜ περισσότερα

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής του Έργου που αφορά στην πληρωμή αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Απόφαση 10189/7-11-2014 (ΑΔΑ:6Ξ4Η9-0ΓΝ) του Υπουργείου Παιδείας Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Απόφαση 178528/Θ2/5-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΚΙ59-ΜΤΜ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλήψεις μέσω του έργου … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 85 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και 5 μειωμένου ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το 2014-2015

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας (17-11-2014) Από το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Θα πληρωθούν τα οδοιπορικά και οι υπερωρίες των αναπληρωτών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Έγγραφο 10076/4-11-2014 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 229 αναπληρωτών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2014-2015

Απόφαση 175427/!Δ2/29-10-2014/29-10-2014 (ΑΔΑ:7ΣΒΣ9-9ΔΘ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνουμε 229 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ομαδοποιημένων … ➜ περισσότερα

Πώς θα πληρώνονται οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 170321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ 2869/Β/24-10-2014) των υπουργείων Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 231 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου, κλάδωνΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ14.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23 και ΠΕ19-20, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για 2014-2015

Απόφαση 165398/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ:6ΨΙΝ9-ΤΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο