Δεν προβλέπεται υπερωριακή απασχόληση για τους αναπληρωτές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 177546/Ε2/5-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται για την υλοποίηση του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 19 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α΄) και της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 108 Α΄/10-9-2015», με κωδικό 2014ΣΕ04700000, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015, σας γνωρίζουμε ότι, τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται ρητά στο Τεχνικό Δελτίο του ως άνω έργου.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares