Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 Μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής

Έγγραφο Φ14/91002/Δ2/16-08-2023 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις … ➜ περισσότερα

Έγκριση των επισκέψεων των σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων για το 2022-2023 Μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής

Έγγραφο Φ14/96156/Δ2/01-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το 2018-2019 Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Επιστολή 3689/28-08-2018 της Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων για το 2017-2018 Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Έγγραφο 3331/4-9-2017 του Γενικού Γραμματέα  του Ιδρύματος της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος Φ14/132922/Δ2/4-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει για … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 2934/31-8-2016 του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών που διετέλεσαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας Ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη

Έγγραφο-Απάντηση (ΤΚΕ/Φ2/13078/11-5-2016) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε σχετική … ➜ περισσότερα

Φιλοξενία μαθητών των Γυμνασίων Ν. Φλώρινας από το τη Βουλή των Ελλήνων

Έγγραφο 165379/Γ2/13-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το Ίδρυμα της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2014-2015

Έγγραφο 2368/1-9-2014 του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Έγκριση επισκέψεων σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το 2014-2015

Έγγραφο 118944/Γ2/28-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις με αρ. … ➜ περισσότερα