Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το 2018-2019 Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις


άκουσε το άρθρο

Επιστολή 3689/28-08-2018 της Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία θα συνεχίσει και κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 την οργάνωση προγράμματος επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές ξεναγούνται στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στις παρουσιαζόμενες εκθέσεις. Ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν η επίσκεψή τους συμπίπτει με τις ώρες λειτουργίας του Κοινοβουλίου παρακολουθούν για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 09:00 έως και 20:00. Τα εκτός Αττικής σχολεία μπορούν να πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους και τα Σαββατοκύριακα, από 09:00 έως και 18:00.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους περίπου 66.000 μαθητές, μαζί με περίπου 6.000 συνοδούς εκπαιδευτικούς, από 2.000 σχολικά τμήματα όλης της χώρας επισκέφθηκαν τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας με την με αρ. πρωτ. Φ.14/126895/Δ2/25-7-2018 απόφασή του έχει εγκρίνει για το σχολικό έτος 2018 – 2019 τη συμμετοχή και τη μετακίνηση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Τα προβλεπόμενα για τη συμμετοχή των σχολείων στο πρόγραμμα, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ορίζονται από τις υπουργικές αποφάσεις με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β’ 681) και Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-03-2017 (Β’ 1115), καθώς και από την με αρ. πρωτ. Φ.12/ΦΜ/53243/Δ1/2-4-2018 εγκύκλιο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος της Βουλής: http://foundation.narliament.gr

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Από 12 έως 14 Σεπτεμβρίου 2018 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018.
  • Από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2018 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019.
  • Από 16 έως 18 Ιανουαρίου 2019 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2019.

Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, είναι σκόπιμο η αίτηση να υποβάλεται όσο πιο έγκαιρα γίνεται και να προτιμάται η φθινοπωρινή περίοδος για την πραγματοποίηση της επίσκεψης του σχολείου.

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκέψεων στη Βουλή και τη συμπλήρωση της αίτησης. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το αρμόδιο γραφείο του Ιδρύματος της Βουλής, στους αριθμούς 210 3735247 και 210 3735245, μόνο αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Η κατάχρηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας οδηγεί σε δυσκολία πραγματοποίησής της όταν αυτή είναι πραγματικά απαραίτητη.

Επίσης, παρακαλούμε τα σχολεία που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τελικά την επίσκεψη που έχουν αιτηθεί να γνωστοποιούν εγκαίρως την αδυναμία τους, προκειμένου η προγραμματισμένη ώρα της επίσκεψης να διατίθεται σε άλλα ενδιαφερόμενα σχολεία.

{……}

Διαβάστε την επιστολή

Διαβάστε το Φ14/153585/Δ2/17-9-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares