Έγκριση των επισκέψεων των σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων για το 2022-2023 Μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής

Έγγραφο Φ14/96156/Δ2/01-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις με αρ. πρ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) και Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β΄ 2888) Υπουργικές Αποφάσεις, εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση μαθητών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο