Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ14/132922/Δ2/4-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει για το σχολικό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση μαθητών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares