Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 Μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ14/91002/Δ2/16-08-2023 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) και Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β΄ 2888) Υπουργικές Αποφάσεις, το ΥΠΑΙΘΑ εγκρίνει για το σχολικό έτος 2023-2024, το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση μαθητών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-09-2023

Διαβάστε το Φ14/99717/Δ2/11-09-2023 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και την από 31-08-2023 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με θέμα: «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων»

Share and Enjoy !
Shares