Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2014-2015

Έγγραφο 2368/1-9-2014 του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο-έγκριση του ΥΠΑΙΘ (118944/Γ2/28-7-2014)