Έγκριση επισκέψεων σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το 2014-2015

Έγγραφο 118944/Γ2/28-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις με αρ. πρ.  36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) και 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υπουργικές Αποφάσεις, για το σχολικό έτος 2014-2015, εγκρίνεται το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και η μετακίνηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο