Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 2934/31-8-2016 του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία θα συνεχίσει και κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 την οργάνωση προγράμματος επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της τελευταίας τάξης της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές ξεναγούνται στο κτίριο του Κοινοβουλίου και στις παρουσιαζόμενες εκθέσεις. Ενημερώνονται για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και για τις βασικές αρχές και αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν η επίσκεψή τους συμπίπτει με τις ώρες λειτουργίας του Κοινοβουλίου παρακολουθούν για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9.00′ ως και τις 20.00′. Τα εκτός Αττικής σχολεία μπορούν να πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους και τα Σαββατοκύριακα, από τις 9.00′ ως και τις 18.00′.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους περισσότεροι από 62.000 μαθητές, μαζί με περίπου 6.000 συνοδούς εκπαιδευτικούς, από 1.910 σχολικά τμήματα όλης της χώρας επισκέφθηκαν τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας με την με αριθμό 127801/Δ2/2-8-2016 απόφασή του έχει εγκρίνει για το σχολικό έτος 2016 – 2017 τη συμμετοχή και τη μετακίνηση των σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος της Βουλής: http://foundation.parliament.gr

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2016 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.
  • Από 2 έως 4 Νοεμβρίου 2016 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2017.
  • Από 11 έως 13 Ιανουαρίου 2017 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2017.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα ανοίγει στις 09:00 της ημέρας έναρξης και θα παραμείνει ανοικτό όλο το εικοσιτετράωρο μέχρι τις 15:00 της ημέρας λήξης υποβολής των αιτήσεων. Για όσα σχολεία δεν θα μπορέσουν να βρουν ελεύθερη ώρα για να κλείσουν την επίσκεψή τους, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής σε λίστα αναμονής. Σε περίπτωση ακύρωσης του ραντεβού κάποιου προγραμματισμένου σχολείου, θα δίνεται η θέση του σε σχολείο της λίστας αναμονής.

Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, είναι σκόπιμο η αίτηση να υποβάλλεται όσο πιο έγκαιρα γίνεται και να προτιμάται η φθινοπωρινή περίοδος για την πραγματοποίηση της επίσκεψης του σχολείου.

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκέψεων στη Βουλή και τη συμπλήρωση της αίτησης. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το αρμόδιο γραφείο του Ιδρύματος της Βουλής, στους αριθμούς 210 3692429 και 210 3692106, μόνο αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Η κατάχρηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας οδηγεί σε δυσκολία πραγματοποίησής της όταν αυτή είναι πραγματικά απαραίτητη.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο