Έγκριση επισκέψεων σχολείων στη Βουλή κατά το 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 118264/Δ2/23-7-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις με αρ. πρ. 36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) και 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) Υπουργικές Αποφάσεις, για το σχολικό έτος 2015-2016, εγκρίνεται το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και οι μετακινήσεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares