Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων»

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ)  εγκυκλίου  της  Υπηρεσίας  μας,  η  οποία  αναφέρεται  στο  αντικείμενο  του θέματος,  και  κατόπιν  διάφορων  ερωτημάτων  που  ανέκυψαν  κατά  την εφαρμογή της, διευκρινίζονται τα εξής:

Διαβάστε την αρχική εγκύκλιο

Διαβάστε την διευκρινιστική εγκύκλιο

Διαβάστε την ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 σχετική εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο