Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18-7-2014 (ΑΔΑ:7Φ95Χ-Μ7Ρ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων της υπηρεσίας μας, που αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και κατόπιν ερωτημάτων που ανέκυψαν, διευκρινίζονται τα εξής:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχετικές εγκύκλιοι

ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24.5.2013, (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ)

ΔΙΔΑΔ /Φ.34 /42/οικ.33906/16.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ-363)

ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο