Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-20

Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8 – Αρχείο pdf … ➜ περισσότερα

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το 2017-2018

Απόφαση 136518/Ε2/11-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 114515/Ε2/6-7-2017 … ➜ περισσότερα

Αναδρομική ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή Λόγω μη επαλήθευσης της γνησότητας του τίτλου σπουδών

Απόφαση 25590/E2/20-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΔ24653ΠΣ-2ΤΒ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε τις αριθμ. … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 183763/Ε2/13-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε/Διακόπτουμε την απόσπαση από … ➜ περισσότερα

Ανακλήσεις και νέες αποσπάσεις και εκπαιδευτικών σε Βιβλιοθήκες Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 173719/Γ1/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας 1. Αποσπούμε συμπληρωματικά μετά από … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 163031/Ε2/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α. Διακόπτουμε/Ανακαλούμε την απόσπαση από … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 163033/Ε2/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α1. Διακόπτουμε/Ανακαλούμε την απόσπαση από … ➜ περισσότερα

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

Απόφαση 158929/Θ2/8-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΝ7Κ465ΦΘ3-Β5Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την αριθ. 133378/Θ2/26-8-2015 … ➜ περισσότερα

Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Απόφαση 145551/Ε2/17-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α) Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. … ➜ περισσότερα

Ανάκληση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Κ1/143794/15-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΨ3Κ465ΦΘ3-Χ40) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε μερικώς την αριθμ. … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ γενικών ειδικοτήτων σε Μουσικά Σχολεία Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 136716/Ε2/3-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε την απόσπαση του … ➜ περισσότερα

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διευθύνσεις ΔΕ για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 133906/Ε2/27-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 128203/Ε2/11-8-2015 … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο