Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Έγγραφο 3827/4-7-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Σύμφωνα με … ➜ περισσότερα

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τις μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, των εκπαιδευτικών ΔΕ που είναι σε διαθεσιμότητα και είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου (Ανακοίνωση 6/2013 του ΑΣΕΠ)

Απόφαση 88900/Δ1/6-6-2014 (ΑΔΑ:7ΟΠΨ9-ΗΙ9, ΦΕΚ 714/Γ/6-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας 1. Μετατάσσονται … ➜ περισσότερα

Έκδοση Οριστικού Πίνακα Διάθεσης των Εκπαιδευτικών ΔΕ βάσει της ανακοίνωσης 6/2013 (ΦΕΚ 3210/Β/2013) του ΑΣΕΠ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ Φ.31.38/1827/3814/9-5-2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την τοποθέτηση, στους φορείς υποδοχής, των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα

Νόμος 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/10-5-2014), άρθρο 48 «Υπάλληλοι που τέθηκαν σε … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι νέοι (διορθωμένοι) προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της υπ’ αριθ. 10/2014 ανακοίνωσης

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΑΣΕΠ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ … ➜ περισσότερα

Ανάκληση προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπ’ αριθ. 10/2014 ανακοίνωση

Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ (28-4-2014) Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι ανακαλεί … ➜ περισσότερα

Παράταση της διαθεσιμότητας για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης καθώς για όσες τεκνοποίησαν πριν από την έναρξη του χρόνου διαθεσιμότητας

Έγγραφο 56738/Δ2/10-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί … ➜ περισσότερα

Διαπιστωτική πράξη παράτασης του χρόνου διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26-3-2014)

Διαπιστωτική πράξη 52598/∆2/4-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας (ΑΔΑ:ΒΙΗΦ9-9ΩΒ) Με την πράξη … ➜ περισσότερα

Παράταση χρόνου διαθεσιμότητας – Έκδοση σχετικών πράξεων λύσης της υπαλληλικής σχέσης – Αποζημίωση

Εγκύκλιος ΔΙΠΙΔ/Β2.  Δ/188/οικ.7861/27-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΧ-ΦΡΒ) τουΥπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης Με την εγκύκλιο … ➜ περισσότερα

Οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ για τους τελούντες σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς ΔΕ βάσει της ανακοίνωσης 8/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΑΣΕΠ (21-3-2014) Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας … ➜ περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες του ΑΣΕΠ για τους τελούντες σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς ΔΕ βάσει της ανακοίνωσης 8/2013

Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ (18-3-2014) Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών κατόχων δεύτερου πτυχίου

Αναρτήθηκαν στο site του ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των … ➜ περισσότερα

Απόφαση εξαίρεσης εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα

Απόφαση 34804/Δ2/10-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΑ9-ΣΚΨ) του Υπουργείου Παιδείας Εξαιρούνται  αναδρομικά από 22 … ➜ περισσότερα

UPDATE 20-3-2014 – Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτητήτων

Ανακοίνωση 10/2014 (ΦΕΚ 479/Β/26-2-2014) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής … ➜ περισσότερα

Παράταση της οκτάμηνης διαθεσιμότητας προβλέπει υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Το άρθρο 41 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και … ➜ περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες του ΑΣΕΠ για τους υπό μετάταξη εκπαιδευτικούς ΔΕ που κατέχουν δεύτερο πτυχίο (Ανακοίνωση 6/2013)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας (υπ΄ αριθμ. 6/2013 Ανακοίνωση) του … ➜ περισσότερα

Νέες μετατάξεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση -Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις, Ακυρώσεις

Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων επί των υποχρεωτικών μετατάξεων πλεοναζόντων … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τα τυπικά προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών κλάδου ΔΕ01 που είναι σε διαθεσιμότητα

Έγγραφο 11236/Γ2/27-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού … ➜ περισσότερα