Έκδοση Οριστικού Πίνακα Διάθεσης των Εκπαιδευτικών ΔΕ βάσει της ανακοίνωσης 6/2013 (ΦΕΚ 3210/Β/2013) του ΑΣΕΠ


άκουσε το άρθρο

Αθήνα, 20 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠ. ΑΡ. 6/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β’ 3210)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας (υπ. αριθ. 6/2013 Ανακοίνωση) του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι, μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων θεραπείας και της εξέτασης αυτών από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προέβη στην υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών και στην κατάρτιση: α) του οριστικού πίνακα κατάταξης, β) του πίνακα απορριπτέων και βάσει αυτών παρέλαβε από το αρμόδιο ΤΕΥΣ τον γ) οριστικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων καθώς και δ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992), όπως ισχύει.

Ο οριστικός πίνακας διάθεσης, όπως εκδόθηκε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υπαλλήλων

Πίνακας Απορριπτέων

Οριστικός Πίνακας Διάθεσης Υπαλλήλων

Πίνακας Υπαλλήλων Που Παραμένουν Σε Διαθεσιμότητα

Πηγή: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Share and Enjoy !
Shares