Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την αποτίμηση των προσόντων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα

Κοινή υπουργική απόφαση 7414/Δ2/20-1-2014 (ΦΕΚ 115/Β/24-1-2014) Μοριοδοτούνται πλέον και οι … ➜ περισσότερα

Ερωτήματα σχετικά με την μοριοδότηση των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Έγγραφο 196840/Δ2/20-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας κοινοποίησε στις … ➜ περισσότερα

Το ΦΕΚ με την αλλαγή της μοριοδότησης της εισόδου στο Δημόσιο με την επετηρίδα

ΥΑ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.828/13-1-2014 (ΦΕΚ 44/Β/15-1-2014) Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του … ➜ περισσότερα

UPDATE – Ενημέρωση σχετικά την κινητικότητα των εκπαιδευτικών, κατόχων δεύτερου πτυχίου, που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Έγγραφο 195850/Δ2/19-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας (απευθύνεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) … ➜ περισσότερα

Νέες ΥΑ για την κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις Διευθύνσεις δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ)

ΥΑ 15629/16-12-2013 (ΦΕΚ 3216/Β/16-12-2013) Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών, κατόχων δεύτερου πτυχίου, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)

Απόφαση-ανακοίνωση 6/2013 (ΦΕΚ 3210/Β/18-12-2013) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής … ➜ περισσότερα

Διαθεσιμότητα Εκπαιδευτικών – Σχετικά με την εκτέλεση προσωρινών διαταγών μετά από δικαστικές αποφάσεις

‘Εγγραφο 167221/Δ2/5-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας ………….. Η Διοίκηση σύμφωνα με … ➜ περισσότερα