Ανάκληση προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπ’ αριθ. 10/2014 ανακοίνωση

Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ (28-4-2014)

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι ανακαλεί τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης του προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αριθ. 10/2014 Ανακοίνωση, ΦΕΚ 479/Β/26-2-2014 όπως τροποποιήθηκε στο 662/Β/18-3-2014 ΦΕΚ και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 680/Β/19-3-2014) που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του στις 25 Απριλίου 2014, προκειμένου να επανεξετάσει τις προτιμήσεις των υπαλλήλων σε σχέση με τις θέσεις οι οποίες παραμένουν κενές.

Το ΑΣΕΠ ζητεί συγνώμη για την όποια αναστάτωση και ανακοινώνει ότι θα προβεί άμεσα σε νέα επεξεργασία των στοιχείων για την κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης του προσωπικού που συμμετείχε στη διαδικασία κινητικότητας της υπ΄ αριθ. 10/2014 Ανακοίνωσης. Με την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων θα τεθεί και νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

ΣΣ : Η ανακοίνωση-πρόσκληση αφορούσε το προσωπικό Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και αφορούσε 401 θέσεις σε Διευθύνσεις δια Βίου Μάθησης, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας κλπ.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο