Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τις μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, των εκπαιδευτικών ΔΕ που είναι σε διαθεσιμότητα και είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου (Ανακοίνωση 6/2013 του ΑΣΕΠ)


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 88900/Δ1/6-6-2014 (ΑΔΑ:7ΟΠΨ9-ΗΙ9, ΦΕΚ 714/Γ/6-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας

1. Μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης και διάθεσης του ΑΣΕΠ και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους
ως ακολούθως: …………….. (Συνολικά 121 εκπαιδευτικοί σε θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών)

2. Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε θέσεις αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων οι οποίες συστήνονται
με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης και διάθεσης του ΑΣΕΠ και τοποθετούνται στις περιοχές που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους ως ακολούθως: ………….. (15 εκπαιδευτικοί)

Διαβάστε την ΥΑ στο ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Δι@ύγεια

Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύονται επίσης

  • Η ΥΑ 88895/Δ1/06−06−2014 με την οποία μετατάσσονται υποχρεωτικά δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεών τους
  • Ανακαλείται μέρος των ΥΑ 119655/Δ1/30-8-2013 (ΦΕΚ 986/Γ/2013) και 148440/Δ1/11-10-2013 (ΦΕΚ 1186/Γ/2013) και επιστρέφουν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. από τις οποίες μετατάχθηκαν με τις αναφερόμενες Υπουργικές αποφάσεις είκοσι τρεις (23) εκπαιδευτικοί
  • Ακυρώνεται κατά ένα τμήμα της η ΥΑ 14511/Δ1/3-2-2014 (ΦΕΚ 175/Γ/2014)

Διαβάστε και το 90740/Δ1/11-6-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο δίνονται οδηγίες σχετικά με τις τοποθετήσεις των μεταταγμένων εκπαιδευτικών κλπ

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο 122329/Δ1/4-9-2013 και επίσης το έγγραφο 29912/Δ1/28-2-2014

Share and Enjoy !
Shares