Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 3827/4-7-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 4183/2013: «Το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εντός της ίδιας Διεύθυνσης στην οποία έχουν μεταταχθεί για το σχολικό έτος 2013−2014. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή».

Επομένως, οι υπάλληλοι που διατέθηκαν για παροχή διδακτικού έργου σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, παραμένουν στη διάθεση των σχολικών μονάδων μέχρι και 31/08/2014.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares