Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Ν. Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 184/13-1-2016 (ΑΔΑ:Ψ2Ι04653ΠΣ-ΒΘ9) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε Για το … Διαβάστε περισσότερα…

Τα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ) της Δυτικής Μακεδονίας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 36/13-1-2016 (ΑΔΑ:Ψ5ΦΞ4653ΠΣ-ΨΔ5) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε Για το … Διαβάστε περισσότερα…

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την Ενισχυτική Διδασκαλία

Απόφαση 29/11-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΦ6Σ4653ΠΣ-Δ56) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Τον ορισμό των … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσληψη 141 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Για παράλληλη στήριξη

Απόφαση 2775/Ε2/11-1-2016 (ΑΔΑ:ΨΣ994653ΠΣ-0Η7) του Υπουργείου Παιδείας Α π ο φ … Διαβάστε περισσότερα…

Διευκρινίσεις για την δημιουργία τμημάτων στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Έγγραφο 211678/Δ2/23-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρίνιση επί της αριθμ. 207095/Δ2/17-12-2015 … Διαβάστε περισσότερα…

Οι Συντονιστικές Ομάδες Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Αφορά στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 7474/23-12-2015 (ΑΔΑ: 75Μ64653ΠΣ-ΩΙΑ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τις Συντονιστικές … Διαβάστε περισσότερα…

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/Β/16-12-2015, ΑΔΑ:Ω8Τ64653ΠΣ-ΙΑΤ) του Υπουργείου Παιδείας Με τον όρο … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσληψη 55 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ανάληψη υπηρεσίας από 7 έως και 8 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση 198080/Ε2/4-12-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΟΧ4653ΠΣ-ΡΩ3) του Υπουργείου Παιδείας  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … Διαβάστε περισσότερα…

Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης Από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου

Απόφαση 188430/Ε2/23-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΕ0Υ4653ΠΣ-2Δ4) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την 170327/Ε2/26-10-2015 (ΑΔΑ … Διαβάστε περισσότερα…

Βράβευση εκπαιδευτικού της ΔΔΕ Φλώρινας – Πρώτη θέση στην κατάταξη για τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια Στο γνωστικό αντικείμενο : Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Εκπόνηση και υποβολή ψηφιακών σεναρίων από … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσληψη 385 αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την Παράλληλη Στήριξη για το 2015-2016 Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από τη 26 έως και 27 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση 170327/Ε2/26-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΥ94653ΠΣ-73Δ) του Υπουργείου Παιδείας Πρόσληψη 385 εκπαιδευτικών Β/θμιας … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσληψη 236 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 167199/Ε2/21-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΩΗ14653ΠΣ-Π5Τ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … Διαβάστε περισσότερα…

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των αναπληρωτών παράλληλης στήριξης στα ΚΕΔΔΥ για συμπλήρωση ωραρίου Η συγκεκριμένη δαπάνη μισθοδοσίας έχει κριθεί ως μη επιλέξιμη

Έγγραφο 8402/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων … Διαβάστε περισσότερα…

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλλαν ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια και οι αξιολογητές των σεναρίων Έργο ΕΣΠΑ - «Εκπόνηση και υποβολή ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς»

Αποφάσεις 7969/6-10-2015 (ΦΕΚ 2189/Β/12-10-2015, ΑΔΑ:6ΦΤ24653ΠΣ-Ο6Τ) και 7968/6-10-2015 (ΦΕΚ 2190/Β/12-10-2015, ΑΔΑ:6ΔΙ04653ΠΣ-ΔΚΜ) … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσληψη 755 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής για το 2015-2016 μέσω ΕΣΠΑ Ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση 159007/Ε2/12-10-2015 (ΑΔΑ:ΒΧΤΒ465ΦΘ3-ΥΘ1) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … Διαβάστε περισσότερα…

Απολογιστικό συνέδριο στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3» Στην Αθήνα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση 7849/5-10-2015 (ΑΔΑ:7ΡΚΦ465ΦΘ3-Ο8Β) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο των παραπάνω … Διαβάστε περισσότερα…

Πιστοποίηση μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ) Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής

Έγγραφο 146908/Δ2/18-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η πράξη με τίτλο «Πιστοποίηση … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο