Απολογιστικό συνέδριο στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3» Στην Αθήνα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 7849/5-10-2015 (ΑΔΑ:7ΡΚΦ465ΦΘ3-Ο8Β) του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων πρόκειται να υλοποιηθεί απολογιστικό συνέδριο την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 2015 και ώρα 9:00 – 17:00, στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly» του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι).
Για τη συμμετοχή στο απολογιστικό συνέδριο καλούνται:

  • τα μέλη των τριμελών Επιτροπών Συντονισμού Δράσεων Πρόληψης (ΕΣΥΔΠ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • τα μέλη των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares