Ημερίδα Δημοσιότητας και Σεμινάρια για την Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4‐25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία»

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία», θα πραγματοποιηθεί Ημερίδας Δημοσιότητας στην Αθήνα, την 5η Ιουνίου 2015, στην οποία θα συμμετέχουν Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ και στελέχη, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Υπάλληλοι της ΚΥ του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Επίσης εγκρίθηκε η πραγματοποίηση πέντε Σεμιναρίων Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία», στην Αθήνα στις 8 και 9 Ιουνίου 2015, στην Θεσσαλονίκη στις 15 και 16 Ιουνίου 2015, στην Πάτρα στις 16 και 17 Ιουνίου 2015, στα Ιωάννινα στις 11 και 12 Ιουνίου 2015 και στην Λάρισα στις 8 και 9 Ιουνίου 2015, στα οποία θα συμμετέχουν Σχολικοί Σύμβουλοί Ειδικής Αγωγής, Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ και στελέχη τους, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε τα έγγραφα
Έγκριση Ημερίδας Δημοσιότητας (4098/3-6-2015, ΑΔΑ:ΨΨΓ5465ΦΘ3-ΕΨ7)

Πρόσκληση σε συμμετοχή στην Ημερίδα Δημοσιότητας (4087/3-6-2015)

Έγκριση Σεμιναρίων (4096/3-6-2015, ΑΔΑ:ΩΑΛ9465ΦΘ3-5ΛΒ)

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 17/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 04/10/1967(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]