Ανακαλύπτω – Δημιουργώ – Συμμετέχω. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ψηφιακή εκπαίδευση

Ανακοίνωση (26-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Η διδασκαλία των κωνικών τομών στη Β΄ Λυκείου Το ψηφιακό σενάριο του συναδέλφου μαθηματικού Γιάννη Χαλίδη

Ο κομήτης του Halley και η έλλειψη είναι ο τίτλος … ➜ περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Lego Mindstorm NXT – Βέλτιστο ψηφιακό σενάριο του συναδέλφου Γιώργου Κυριακού Αφορά στην Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου

Με βαθμολογία 98/100 το υποβληθέν ψηφιακό σενάριο του συναδέλφου εκπαιδευτικού … ➜ περισσότερα

Βράβευση εκπαιδευτικού της ΔΔΕ Φλώρινας – Πρώτη θέση στην κατάταξη για τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια Στο γνωστικό αντικείμενο : Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Εκπόνηση και υποβολή ψηφιακών σεναρίων από … ➜ περισσότερα

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλλαν ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια και οι αξιολογητές των σεναρίων Έργο ΕΣΠΑ - «Εκπόνηση και υποβολή ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς»

Αποφάσεις 7969/6-10-2015 (ΦΕΚ 2189/Β/12-10-2015, ΑΔΑ:6ΦΤ24653ΠΣ-Ο6Τ) και 7968/6-10-2015 (ΦΕΚ 2190/Β/12-10-2015, ΑΔΑ:6ΔΙ04653ΠΣ-ΔΚΜ) … ➜ περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Έγγραφο 6796/7-9-2015 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας Η προθεσμία … ➜ περισσότερα

Νέος προσωρινός κατάλογος αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Ενστάσεις μέχρι την Τρίτη 4-8-2015

Δελτίο τύπου (31-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ … ➜ περισσότερα

Ο προσωρινός κατάλογος αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων Ενστάσεις από την Παρασκευή 10-07-15 έως την Τρίτη 14-07-2015

Δελτίο τύπου (10-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ … ➜ περισσότερα

Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία καταλόγου αξιολογητών ψηφιακών σεναρίων

Απόφαση 2888/11-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας – Σύσταση ομάδας εκπαιδευτικών και ομάδας αξιολογητών

Απόφαση 2311/20-4-2015 (ΦΕΚ 775/Β/4-5-2015) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε 1. Τη σύσταση … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για ένταξη στον «Κατάλογο αξιολογητών με έργο την αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης»

Έγγραφο 2344/21-4-2015 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου … ➜ περισσότερα