Πρόσληψη 755 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής για το 2015-2016 μέσω ΕΣΠΑ Ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση 159007/Ε2/12-10-2015 (ΑΔΑ:ΒΧΤΒ465ΦΘ3-ΥΘ1) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και … ➜ περισσότερα

Απολογιστικό συνέδριο στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, 2 και 3» Στην Αθήνα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Απόφαση 7849/5-10-2015 (ΑΔΑ:7ΡΚΦ465ΦΘ3-Ο8Β) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο των παραπάνω … ➜ περισσότερα

Πιστοποίηση μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ) Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής

Έγγραφο 146908/Δ2/18-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Η πράξη με τίτλο «Πιστοποίηση … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση απόφασης ορισμού του Διευθυντή της ΔΔΕ ως υπευθύνου μισθοδοσίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΕΣΠΑ Αφορά στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Απόφαση 7065/15-9-2015 (ΑΔΑ:7ΣΠΛ465ΦΘ3-54Α) του Υπουργείου Παιδείας 1. Τροποποιείται η παρ. … ➜ περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»

Έγγραφο 6907/9-9-2015 (ΑΔΑ:7ΗΔΣ465ΦΘ3-597) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των … ➜ περισσότερα

Ημερίδα Δημοσιότητας και Σεμινάρια για την Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4‐25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία»

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη … ➜ περισσότερα

Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία καταλόγου αξιολογητών ψηφιακών σεναρίων

Απόφαση 2888/11-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας – Σύσταση ομάδας εκπαιδευτικών και ομάδας αξιολογητών

Απόφαση 2311/20-4-2015 (ΦΕΚ 775/Β/4-5-2015) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε 1. Τη σύσταση … ➜ περισσότερα

Ενδοσχολική επιμόρφωση Β’ Φάσης – «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων»

Εγκύκλιος 2312/20-4-2015 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας Στα Μουσικά … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ:«Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης»

Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusiveeducation) … ➜ περισσότερα

Λήξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-2014

Έγγραφο 62425/Γ7/23-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την αριθμ. 45750/Γ2/27-3-2014/ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία

ΥΑ 24756/Γ7/20-2-2014, ΑΔΑ:ΒΙΚ59-0Ω7 (ΦΕΚ 582/Β/2014) Συμπλήρωση της αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-2014

Απόφαση 2656/5-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΥ9-4Δ4) του Γενικού Γραμματέτα του Υπουργείου Παιδείας Έγκριση … ➜ περισσότερα

Ξεκινάει από 10 Μαρτίου 2014 και λήγει 12 Μαΐου 2014 η Ενισχυτική Διδασκαλία

Εγκύκλιος 32505/Γ7/6-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή

Έγγραφο 28434/Γ7/27-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον … ➜ περισσότερα

Ποιοι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014 στα ΣΚΕΔ του Ν. Φλώρινας

Μετά την υποβολή και των υπεύθυνων δηλώσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο