Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία καταλόγου αξιολογητών ψηφιακών σεναρίων

Απόφαση 2888/11-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών και σχετικών αιτημάτων, αποφασίζεται τριήμερη παράταση της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με την οποία η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, διορισμένους σε κλάδο της Πρόσκλησης, να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στον ανωτέρω κατάλογο αξιολογητών.

Η Φόρμα Υποβολής αιτήσεων υποψήφιων αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων είναι προσβάσιμη από την κεντρική σελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ www.minedu.gov.gr.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και 14/5/2015 και μέχρι ώρα 24:00.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο