Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες έγκρισης Παράλληλης Στήριξης, Στήριξης από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή σε μαθητές για το 2021-2022 Υποβολή αιτήσεων των γονέων/κηδεμόνων στα σχολεία μέχρι 30 Ιουνίου 2021

Εγκύκλιος 65491/Δ3/07-06-2021 (ΑΔΑ: Ω89Ο46ΜΤΛΗ-9ΡΤ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι Περιφερειακές … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 163 αναπληρωτών Β/θμιας μειωμένου ωραρίου στην Παράλληλη Στήριξη Ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 4 έως και την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Απόφαση 185961/Ε2/3-11-2016 (ΑΔΑ:60ΣΙ4653ΠΣ-Α1Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Το πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση απόφασης ορισμού του Διευθυντή της ΔΔΕ ως υπευθύνου μισθοδοσίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΕΣΠΑ Αφορά στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Απόφαση 7065/15-9-2015 (ΑΔΑ:7ΣΠΛ465ΦΘ3-54Α) του Υπουργείου Παιδείας 1. Τροποποιείται η παρ. … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ’ Φάσης των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης

Εγκύκλιος 11560/30-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΚ129-ΡΙ7) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο των Πράξεων … ➜ περισσότερα

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης κατά το 2014-2015

Απόφαση 10706/1-12-2014 (ΦΕΚ 810/ΥΟΔΔ/19-12-2014, ΑΔΑ:Ω5ΚΟ9-Ρ5Ξ) του Υπουργείου Παιδείας Σύσταση και … ➜ περισσότερα

Επιμόρφωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για Παράλληλη Στήριξη 2014-2015

Εγκύκλιος 11144/12-12-2014 (ΑΔΑ:7ΔΖΨ9-ΖΥΩ) του Υπουργείου Παιδείας Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ … ➜ περισσότερα

Σύσταση Ομάδων Εργασίας για την Επιμόρφωση και Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών του Προγράμματος Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για το 2014-2015

Απόφαση 10519/24-11-2014 (ΦΕΚ 756/ΥΟΔΔ/2014, ΑΔΑ:692Μ9-ΚΚΞ) του Υπουργείου Παιδείας Σύσταση και … ➜ περισσότερα

Επιμορφωτικά Προγράμματα για Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής και Γενικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων και Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Εγκύκλιος 16897/Γ6/6-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο … ➜ περισσότερα

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» – Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ … ➜ περισσότερα