Σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του εκπαιδευτικού ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται

Εγκύκλιος 5808/E2/19-01-2023 (ΑΔΑ: 96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του … ➜ περισσότερα

Αποφάσεις τοποθετήσεων, διαθέσεων και αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας – Αρ. Πρωτ.: 4135/30-08-2022 (ΑΔΑ: Ρ4ΙΔ46ΜΤΛΗ-17Δ) Διαθέσεις … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για το 2022-2023 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 19-08-2022 μέχρι 23-08-2022 και ώρα 15:00

Έγγραφο 101238/Ε2/17-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-Β4Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας … ➜ περισσότερα

Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το 2022-2023

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ για … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε αθλητικές ομοσπονδίες για το 2022-2023 Η απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί

Κοινή απόφαση 97185/Δ5/02-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΙΒ46ΜΤΛΗ-ΚΣ1) των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022-2023 Οι αποσπάσεις στις περιοχές μετάθεσης και τα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕΔΑΣΥ ισχύουν για το διδακτικό έτος 2022-2023, ενώ αυτές στα ΚΕΔΑΣΥ έως τις 10-07-2023

Απόφαση 91175/Ε4/21-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας Α. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Απόφαση 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά Σχολεία και σε ΣΜΕΑΕ Για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 17/04-07-2022

Μείωση ωραρίου λόγω συνδικαλιστικής ιδιότητας (Μούζα Βασιλική) Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για άσκηση διοικητικού έργου στα ΙΕΚ Για το σχολικό έτος 2022-2023

Απόφαση 79973/Ε2/29-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Για το σχολικό έτος 2022-2023

Απόφαση Δ3/Α/Φ.41/ΥΧ.1431/2632/29-6-2022 (ΑΔΑ: 6Ω0046ΜΤΛΗ-ΦΝΤ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε μετά από … ➜ περισσότερα

Όλες οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2022-2023 Υποβολή των αιτήσεων μέχρι 10-06-2022 ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ

Εγκύκλιος 67856/Ε4/02-06-2022 (ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 16-05-2022 μέχρι και 20-05-2022

Εγκύκλιος 54989/Ε4/13-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2022-2023 Προθεσμία από την Πέμπτη 28-04-2022μέχρι την Δευτέρα 09-05-2022

Εγκύκλιος 46112/Κ1/19-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΣ3Ω46ΜΤΛΗ-ΤΓΖ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας για το 2022-2023 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 05-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00 μέσω του ΟΠΣΥΔ

Εγκύκλιος 38346/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή για το 2022-2023 Προθεσμία από 05-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00

Εγκύκλιος 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2022-2023 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 17 Απριλίου 2022

Εγκύκλιος 36563/Η2/31-03-2022 (ΑΔΑ: 628Τ46ΜΤΛΗ-ΕΟΒ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο