Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Υποβολή αιτήσεων από 22-3-2022 έως και 1-4-2022

Εγκύκλιος 32097/Η2/22-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ6Α46ΜΤΛΗ-ΨΤΖ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Η θητεία απόσπασης είναι μέχρι εννέα (9) έτη

Απόφαση 26754/H2/10-03-2022 (ΦΕΚ 1165/Β/16-03-2022, ΑΔΑ: 60ΚΔ46ΜΤΛΗ-Σ2Ν) του Υπουργείου Παιδείας (Διόρθωση … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10-3-2021 έως και 28-3-2021

Εγκύκλιος 28542/Η2/10-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΨ46ΜΤΛΗ-Δ28) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018 Υποβολή αιτήσεων έως και τις 19 Ιουλίου 2017

Εγκύκλιος 113013/Η2/5-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΥΦ4653ΠΣ-ΣΤΔ) του Υπουργείου Παιδείας Προκηρύσσουμε την πλήρωση … ➜ περισσότερα

Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών Η θητεία απόσπασης είναι 9ετής

Απόφαση Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (ΦΕΚ 1742/Β/19-5-2017, ΑΔΑ: Ω8ΕΛ4653ΠΣ-ΛΧ0) του Υπουργείου Παιδείας Στη … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Κρήτης Για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

Έγγραφο 131197/Η2/20-8-2015 (ΑΔΑ:6998465ΦΘ3-ΖΔΦ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 31-7-2015

Εγκύκλιος Φ.350.8/9/116804/Ε3/21-7-2015 (ΑΔΑ:7Τ4Ξ465ΦΘ3-ΑΛ4) του Υπουργείου Παιδείας Προκηρύσσουμε την πλήρωση με … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο